Оферти

Оферти

Ремонт на покрив с керемиди
1. Демонтаж на керемидите
2. Демонтаж на стари летви и мушама
3. Полагане на мушама за под керемиди
4. Наковаване на летви
5. Нареждане на керемидите
6. Измазване на капаците
Общо с труд и материали 9,80 лв./м2
Изграждане на нов покрив до ламперия
1. Демонтаж на стария покрив
2. Изграждане на нова покривна конструкция
3. Наковаване на дъсчена ламперия
Общо с труд и материали 56,00 лв./м2
Ремонт на покрив с Хидроизолация
1. Почистване на основата
2. Нанасяне на битомен грунд /ако е необходимо/
3. Залепване на един пласт хидроизолация с посипка
4. Запечатване на фугите посредством валяк
Общо с труд и материали 8,80 лв./м2
Подмяна на улуци и водосточни тръби
1. Подмяна на улуци – поцинковани10,50 лв./м
2. Подмяна на тръби – поцинковани11,50 лв./м
3. Монтаж казанче – поцинковано20,00 лв./бр.
4. Подмяна на улуци – Американски тип с PVC-покритие17,80 лв./м
5. Подмяна на тръби – Американски тип с PVC-покритие18,50 лв./м
6. Монтаж на казанче – Американски тип с PVC-покритие26,00 лв./бр.

Коментари са забранени.